ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ -TEMEL KAVRAMLAR

Kalp masajı

Elektriğe çarpılan kişiye yapılacak ilk yardım

Elektrik akımının sinirler ve adaleler üzerine etkileri

Hata akımının, can tehlikesi ve yangına sebebiyet verebileceğideğerler

Doğru elektrik bağlantısının ve uzman işçiliğin önemi

Sigorta ve seçimini doğru yapmanın önemi

Aşırı akımla çalışan koruma cihazları

Elektriğin yangın tehlikesi oluşturabileceği durumlar

Aşırı yük akımı ve kısa devre akımlarının önlenmesi

Elektriğin hayati tehlike oluşturabileceği durumlar

Elektrik akımının, can ve yangın tehlikesi çıkarabileceği durumlar

Fonksiyon topraklaması

İşletme topraklaması

Koruma topraklaması

Topraklamanın amaca göre sınıflandırılması

Topraklama nedir ?

Topraklamada kullanılan önemli tanımlar

İşletme ve koruma topraklaması

Topraklamada kullanılan önemli tanımlar ve uygulama yerleri

Toprak, topraklayıcı, topraklama, referans toprak, topraklama tesisi

Zemin ve yayılma direnci

Topraklamalarla ilgili açıklamalar

İşletme izolasyonu ve hata (kaçak) akımı ve anlamları

Akım devresi ve tanımı

Toprağa karşı gerilim ve topraklayıcı gerilimi ve açıklanması

Hata ve dokunma (temas) gerilimi ve tanımı

Anma ve işletme gerilimi arasındaki fark

Gövde ve toprak temasları

Kısa devre ve hat temasları

İzolasyon hataları

Aşırı akıma karşı koruma cihazları ve kullanımı

Anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı ve kesicinin tanıtılması

Faz, nötr, orta, sıfır ve koruma iletkenlerinin tanıtılması

Yıldız noktası ve tanıtılması

Aktif ve pasif kısımlar

Tüketici (alıcı) deyiminin anlamı

Sabit ve seyyar işletme aracının tanımı

İşletme ve aracının anlamları

Tüketici tesisi ve tanımı

Kofre ve ana dağıtım tablosu

Tehlikeli gerilim

Yüksek gerilim

Orta gerilim

Küçük gerilim

Alçak gerilim

Elektrik kuvvetli akım tesisleri

BÖLÜM-2 A.G ŞEBEKE TİPLERİ VE KORUMA ÖNLEMLERİ

A.G. ŞEBEKE TİPLERİ

TN Şebeke sistemi

TN-C şebeke sistemi

TN-S şebeke sistemi

TN-CS şebeke sistemi

TT. Şebeke sistemi

IT. Şebeke sistemi

Şebeke tiplerinin karşılaştırılması

ALÇAK GERİLİM TESİSLERİNDE KORUMA YÖNTEMLERİ

Direk temasa karşi koruma

Endirekt temasa karşı koruma

Küçük gerilim ve kullanma yerleri

Koruma ayırması (izolasyon transformatörü kullanarak)

Koruma izolasyonu (çift izolasyon) uygulanması

Koruma hattı sistemi

Koruma topraklaması sistemi

Sıfırlama

Hata gerilimi ile koruma

Hata akımı ile koruma

Bir fazlı KAKR nin açıklanması

Üç fazlı KAKR nin açıklanması

İç tesis yönetmelikleri

Topraklama direncinin ölçülmesi

Temrin No 1. Topraklama ve sıfırlama uygulamaları

BÖLÜM-3 İÇ TESİSAT ELEMANLARI VE DEVRE UYGULAMALARI

Elektrik devresi, elemanları ve devre çeşitleri

Tesisat şekilleri

Sıva altı tesisat

Sıva üstü tesisat

Aydınlatma araç ve gereçleri

Sigortalar

Buşonlu sigortalar

Otomatla

Bıçaklı (NH) Sigortalar

Elektronik devre sigortaları

Fişli sigortalar

Yüksek gerilim sigortaları

Kaçak akım koruma rölesi

Anahtarla

Prizler

Fişler

Duylar

Lambalar

Aydınlatmada kullanılan armatür tipleri

Aydınlatma sembolleri

Aydınlatma devrelerinin kurulması

Temrin No 2. Adi anahtar tesisatı

Temrin No 3. Adi anahtarlı priz tesisatı

Temrin No 4. Dimmer anahtar tesisatı

Temrin No 5. Komütatör anahtar tesisatı

Temrin No 6. Vaviyen anahtar tesisatı

Temrin No 7. Nemli yer malzemesi ile tesisat

Merdiven otomatiği tesisatı

Temrin No 8. Merdiven otomatiği tesisatı

Hareket sensörlü aydınlatma sistemleri

Temrin No 9. Hareket sensörlü merdiven aydınlatması 90

Temrin No 10. Darbe akım (impuls) röleleri, tesisatı

Flüoresan lamba tesisleri

Temrin No 11. Bir lambalı flüoresan lamba tesisatı

Temrin No 12. İki lambalı flüoresan lamba tesisatı

Üç linyeli tesisat yapımı

Sorti, linye, kolon, ana kolon hatlarının tanımı

Sorti, linye, kolon ve ana kolon tanımı

Bazı tanımlar: Kurulu güç, talep gücü

Tesisata dağıtım tablosu bağlantısı

Aydınlatma dağıtım tabloları

Sayaç bağlantısı

Bir fazlı sayaç bağlantısı

Üç fazlı sayaç bağlantısı

Bina enerji giriş şekilleri

Havai hat ile

Yer altı kablosu ile

İlgili yönetmelikler

Temrin No 13. Aydınlatma üç linyeli tesisat yapımı

Tesisatta yalıtkanlık kontrolü

Temrin No 14.Yapılan tesisin yalıtkanlık kontrolünün yapılması

BÖLÜM-4 IŞIK KAYNAKLARI (LAMBALAR)

Akkor Flamanlı lambalar

Deşarj lambaları

Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar

Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar

Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar

Halojen lambalar

Flüoresan lambalar

Dekoratif lambalar

Özel lambalar

Işık kaynaklarının karşılaştırılması

BÖLÜM 5-ZAYIF AKIM(ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM) TESİSATLARI

Çağırma tesisatları

Kullanılan malzemeler

Zayıf akım sembolleri

Tesisatların çizimleri ve özellikleri

Kapalı şema

Açık şema

Temrin No 15. Bir butonla bir zil tesisatı

Temrin No 16. Bir butonla iki zil tesisatı

Temrin No 17. İki butonla bir zil tesisatı

Temrin No 19. İki kat dört daireli apartman zil tesisatı

Temrin No 18. Karşılıklı çağırma tesisatı

Temrin No 20. Cümle kapıdan çağırmalı, üç kat üç daireli apartmanın kapı zili tesisatı

Bildirim tesisatları

Kapı otomatiği tesisatı

Temrin No 21. Kapı kilidi olan apartman zil tesisatı

Numaratör tesisatı

Temrin No 22. Üç aboneli numaratör tesisatı

Refkontak (ışıklı-çağırma) tesisatı

Temrin No 23. Üç aboneli refkontak tesisatı

Yangın bildirim tesisatı

Diyafon tesisatı

Temrin No 24. Diyafon tesisatı

TV anten tesisatı

Uydu antenleri

Çanak antenler

LNB

Receiver

Motorlu anten

BÖLÜM 6- İLETKENLER VE BAĞLANTILARI

Tesisatta kullanılan iletkenler ve yalıtkanlar

İletken gereçler

Yalıtkan gereçler

Kullanım alanlarına göre iletkenler çeşitleri

Kabloların sembollerle gösterilmesi

İç tesisatta kullanılan kablolar

Dış tesisatta kullanılan kablolar

Havai hat kabloları

Yeraltı kabloları

İletkenlerin soyulması kesilmesi ve bükülmesi

İletkenlerin eklenme metotları ve eklenmesi

Düz ek

T ek

Son ek

Klemens ile ek

Eklerin yalıtılması

İletkenlerin bağlantı noktalarına bağlanması

İletkenlerin fiş ve jaklara bağlantıları

Fiş bağlantıları

İletkenlerin jaklara bağlantıları

Duy ve rozans bağlantıları

Kablo pabucu bağlantıları

Kablo bağları

Temrin No 25. İletkenlerin kesilmesi soyulması ve bükülmesi

Temrin No 26. İletkenlerin birbirine eklenmesi (DÜZ ek)

Temrin No 27. Bir damarlı iletkenlerde ek alma (T ek)

Temrin No 28. Bir damarlı iletkenlerde ek yapmak (SON EK)

Temrin No 29.İletkenleri klemensle eklemek

Temrin No 30. İletkenlerin fişlere bağlantısı

Temrin No 31. İletkenlerin jaklara bağlantısı

Lehimleme ve lehim çeşitleri

Lehim

Lehim çeşitleri

Lehim pastası

Lehimleme metotları

Lehimleme uygulamaları

Temrin No 32. Üniversal plaket üzerine nokta lehimleme

Temrin No 33. iletken uçlarının lehimlenmesi(ön lehimleme)

Temrin No 34. iletkenlerin birbirine lehimlenmesi

Elektronik elemanların plakete montajı

Lehim sökme işlemleri

Lehim sökme aletleri

Temrin No 35. Lehim sökme uygulamaları